dissabte, 13 de juliol de 2013

[Mitjans interactius] Prova de síntesi 2012/2013 2n quadrimestre

    
Aquesta prova de síntesi està formada per 4 preguntes, que han de tenir una extensió mínima de 20 línies per resposta i amb un valor de 2,5 punts per pregunta.
  1. A la primera PAC de l'assignatura vam treballar el context en el que van néixer els mitjans de comunicació de massa. Resumeix les idees principals de l'article que vas escriure i justifica l'elecció dels conceptes escollits.

  2. Pensa quina de les plataformes interactives analitzades per a la segona PAC s'adequa més al Tercer Entorn d'Echeverría, i explica les seves característiques principals.

  3. Explica de forma breu l'estructura principal del prototip presentat com a pràctica de l'assignatura. Exposa els objectius que persegueix el projecte i justifica la seva adequació al 3E.

  4. A la tercera part de l'assignatura, hem llegit diferents articles d'actualitat (blog) i hem vist alguns recursos que ens han permès fer una radiografia d'alguns dels temes més importants per a la comprensió del context actual. Escull un dels recursos treballats i fes-ne un petit resum-valoració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada