dissabte, 2 de novembre de 2013

[Usabilitat] PAC 1: Conceptes bàsics del DCU i usabilitat

En aquesta primera activitat de l'assignatura d'Usabilitat es persegueix conèixer els conceptes bàsics de la usabilitat i el disseny centrat en l'usuari. Així, es tracta d'estudiar els conceptes teòrics amb els materials didàctics i posar-los en pràctica amb les activitats que es proposen a l'enunciat.

Aquesta activitat està dissenyada per a:
  • Conèixer la usabilitat, els elements que la conformen i les seves dimensions.
  • Situar l'avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l'usuari.

Així, es pretén que l'estudiant:
  • Conegui els conceptes teòrics de la usabilitat i el disseny centrat en l'usuari (mòdul 1).
  • Faci una primera anàlisi crítica de planes web sobre la base dels principis bàsics d'usabilitat.
  • Realitzi una primera aproximació de com ha de ser el disseny d'un projecte que es basi en el Disseny Centrat en l'Usuari (DCU) com a perspectiva metodològica.
Qualificació: "B"

Per accedir a la PAC, fes clic a "Més informació".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada