dimarts, 12 de novembre de 2013

[Composició digital] PAC 2: Composició d'un clip d'anàlisi d'un projecte audiovisual


En aquesta segona PAC es proposa escollir una peça en concret i desenvolupar un anàlisi formal i comunicacional d'aquesta. L'enunciat requereix crear un clip audiovisual, en format de composició digital, que doni a conèixer les característiques bàsiques d'aquest producte analitzat.

L'objectiu de la composició és ressaltar els aspectes formals i comunicacionals mencionats al llibre que utilitzem per a l'assignatura, Diseño audiovisual. Cal fer-ho d'una manera innovadora.
  • Es pot treballar amb diverses còpies del clip a la vegada en pantalla.
  • Es poden fer servir altres elements, com texts, màscares, sòlids amb diferents opacitats i propietats.
  • S'ha de fer servir recursos gràfics i efectes per a mostrar els aspectes més rellevants del clip.
  • Es pot detenir l'acció, superposar gràfics, línies, fletxes, etc.
És molt important que si s'inclouen texts escrits es doni temps i mida de tipografia suficients per a la lectura. Es recomanable la inclusió de la peça audiovisual original per tal de saber de què estem parlant.

Qualificació: "A"

Per accedir a l'informe de la PAC fes clic a "Més informació"


Cap comentari:

Publica un comentari