dimecres, 17 de juliol de 2013

[Xarxes multimèdia] Prova de síntesi 2012/2013 2n quadrimestre

Aquesta prova de síntesi té cinc preguntes amb un valor de dos punts cadascuna d'elles:
  1. Quines considereu que són les raons mes destacables per les quals TCP/IP s'ha convertit en el model d'interconnexió de xarxes més estès?

  2. Quin tipus de problema resol la commutació de paquets amb circuit virtual?

  3. Presenteu l'hipotètic problema relacionat amb la xarxa local que heu detallat a la pràctica 1 i la seva possible solució.

  4. Quina és la principal diferencia entre la criptografia simètrica i la criptografia asimètrica? Citeu un inconvenient que presenta cada tipus de criptografia.

  5. Presenteu breument el funcionament d'un dels tipus d'autenticació d'una xarxa sense fils, detallant el protocol d'encriptació utilitzat. En quin cas s'hauria de recomanar l'activació del tipus d'autenticació que heu descrit?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada