dimarts, 16 de juliol de 2013

[Tractament i publicació d'àudio] Prova de síntesi 2012/2013 2n quadrimestre

     

          

La prova de síntesi de Tractament i publicació d'àudio ha constat de les cinc preguntes següents, que tenen un valor de dos punts cadascuna d'elles:

  1. Si la freqüència fonamental d'un so harmònic és 320 Hz, quines freqüències tindran els harmònics segon i quart d'aquest so?

  2. Anomena, com a mínim, quatre efectes basats en retards.

  3. Si volem reduir el rang dinàmic d'un senyal, què utilitzarem, un compressor o un expansor? Raona la resposta.

  4. Quins són els principals avantatges de la síntesi per programari?

  5. Quina diferencia conceptual hi ha entre Audiotool i Giss.tv? Raona la resposta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada