dijous, 24 de gener de 2013

[Disseny d'interfícies multimèdia] Prova de síntesi 2012/2013 1r quadrimestre


La prova de síntesi d'aquesta assignatura ha consistit en quatre preguntes sobre les tasques realitzades en les PAC i en la Pràctica. Fonamentalment, es basa en explicar les decisions preses i en justificar-les amb els coneixements apresos durant del curs. Les preguntes han estat les següents:
  1. Després de treballar en les activitats del curs, explica si la teva visió sobre la transparència en el disseny de les interfícies ha variat respecte a les conclusions a les que vas arribar a la PAC 1, o si les has confirmat. Explica també si creus que, dels tres dispositius en els que has treballat durant el curs, n'hi ha algun que exigeixi un major grau de transparència (encara que en tots els casos hauriem de tendir a ella), i raona la teva resposta.

  2. A la PAC 2 has treballat en responsive design per a tablet i mòbil, a partir d'un disseny per a escriptori. Explica quina o quines han estat les majors dificultats a l'hora de plantejar el responsive design, tant a nivell de prototip funcional (wireframes) com de prototip gràfic. En quins recursos gràfics t'has basat per a mantenir la coherència entre les tres versions de la interfície?

  3. A la PAC 3 has realitzat un test amb usuaris, per a avaluar el disseny plantejat. Explica en una plana quines pautes explicades en els materials de l'assignatura has tingut en compte per a plantejar les tasques d'aquest test. Comenta també com has fet el procés de cerca d'usuaris: els has seleccionat tenint en compte alguns criteris? Faries el procés de cerca de la mateixa manera en una altra ocasió? Explica breument com va ser l'experiència amb els usuaris: vas tenir alguna dificultat a mantenir-te neutre i no esbiaixar els resultats? En una altra ocasió, faries algun canvi en la manera de comunicar-te amb els usuaris, per tal d'optimitzar els resultats del test?  

  4. A les PAC 2 i PAC 3 i a la Pràctica has treballat en el disseny d'una interfície per a 3 dispositius diferents. Explica en una pàgina quins factors has tingut en compte a l'hora de plantejar els dissenys per a tablet i per a mòbil. Quina ha estat la màxima dificultat o el major desafiament a l'hora de plantejar una interfície coherent per als 3 suports? Si tornessis a repetir el projecte, quins canvis faries (et pots referir tant a canvis en el disseny proposat, com a canvis en el procés o la metodologia). 

Imatge superior de Mike Rhode

Cap comentari:

Publica un comentari