dimecres, 23 de gener de 2013

[Animació] Prova de síntesi 2012/2013 1r quadrimestre

Aquesta prova de síntesi ha constat de 4 preguntes amb un valor de 2,5 punts cadascuna. A més, ha estat possible consultar qualsevol tipus d'apunts de l'assignatura. Les preguntes han estat les següents:

  1. A les imatges següents pots veure un cicle de caminar d'un personatge. Al llarg del cicle s’han aplicat diversos principis d'animació un dels quals ja va sortir també en una de les preguntes de la PAC 1. Digues de quin principi es tracta i explica per a què es fa servir.

  2. A les imatges següents pots veure un mateix objecte fet en un programa 3D, el primer d'ells pertany a la posició normal de l’objecte. El segon ha sofert canvis en aplicar-li un modificador (en el cas de treballar amb 3Ds MAX) o un deformador (en el cas de Maya). Digues de quin modificador o deformador es tracta, i si l'has fet servir en algun moment de la teva pràctica explica quan i per a què. En cas contrari posa un exemple d'un cas en el que pogués ser convenient fer-lo servir.

  3. A les següents imatges pots veure la posició que ocuparia una avioneta en dos moments d'una mateixa animació on l'avioneta segueix el traçat de la línia. Explica com faries en MAX o en Maya aquesta animació tot comparant el procediment a seguir amb el que ja vares fer a la PAC 3.

  4. Fixa't en les imatges inferiors. L'objecte de més a l'esquerra és l'original. Els altres objectes s'han obtingut a partir d'aquest mitjançant l'aplicació d'un modificador  (en el cas d'haver-se fet amb 3Ds MAX) o d'un deformador (en el cas de Maya). Explica a grans trets de quin modificador o deformador es tracta i del procés que cal seguir per poder-lo aplicar en un o altre software segons sigui el que hagis fet servir per a l'assignatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada