dissabte, 19 de gener de 2013

[Física per a multimèdia] Prova de síntesi 2012/2013 1r quadrimestre

  

Com ens va dir el nostre consultor: la PS té una durada d'una hora i es poden consultar els materials didàctics. Consisteix en dos problemes similars als plantejats a la PAC 1 i la PAC 3 i dos exercicis relacionats amb les pràctiques (PAC 2 i PAC 4). Aquests últims poden consistir en l’explicació d'un codi d'ActionScript plantejat, o en l'explicació d'algun apartat realitzat a les pràctiques.

En el meu cas m'he trobat amb que tot el que va dir s'ha complert i les preguntes que he tingut han estat les següents:
 1. Calculeu el nombre de píxels d'una pantalla de 1280x800. Expresseu el resultat en notació científica, i indiqueu l’ordre de magnitud del resultat.

 2. Una pedra de 3 kg cau des d'una alçada de 30 m. Indiqueu a quina velocitat arribarà a terra (just abans de l'impacte) i quina serà l'energia que transmetrà al sòl en l'impacte. Considereu g=10 m/s2 i negligiu qualsevol tipus de fregament durant la caiguda.

 3. Expliqueu què representa la següent figura.
 4. Expliqueu amb detall UN dels següents codis d'ActionScript. Digueu a quin moviment correspon i l’objectiu de cadascuna de les línies de codi.

  1. Codi 1:
   onClipEvent (load) {
   i = 1;
   xo=275;
   yo=200;
   Tx=2;
   Ty=2;
   Ax=80;
   Ay=80;
   n=1;
   desfase=n*(math.PI)/2
   }
   onClipEvent (enterFrame) {
   t=i/50
   posicionx=xo+Ax*Math.cos(2*Math.PI*t/Tx+desfase)
   posiciony=yo+Ay*Math.cos(2*Math.PI*t/Ty)
   setProperty (this, _x, posicionx);
   setProperty (this, _y, posiciony);
   i = i+1;
   }
  2. Codi 2:
   onClipEvent (load) {
   i = 1;
   pinicialx=550;
   pinicialy=0;
   vinicialx=0;
   vinicialy=0;
   ax=-25;
   ay=18;
   }
   onClipEvent (enterFrame) {
   t=i/50;
   posicionx=pinicialx+(ax*t*t)+((1/2)*ax*t*t);
   posiciony=pinicialy+(ay*t*t)+((1/2)*ay*t*t);
   setProperty (this, _x, posicionx);
   setProperty (this, _y, posiciony);
   i = i+1;
   }
Imatges d'Anand Nair.

                   2 comentaris:

                   1. que a estas alturas todavía se le esté dando bombo a flash, una tecnología que tiene los días contados me parece de vergonzoso en una carrera como esta

                    ResponSuprimeix
                    Respostes
                    1. Hola,

                     Tienes razón, el Flash está más que obsoleto para realizar aplicaciones como las que se hacen en esta asignatura, pero creo que el objetivo no ha sido aprender en profundidad su lenguaje de programación (ActionScript), sino que a través de un lenguaje sencillo hemos aplicado fórmulas físicas de distintos tipos de movimientos.

                     Creo que con lo que hemos aprendido cada uno puede aplicarlo al lenguaje que más le convenga dependiendo del objetivo de lo que se quiera conseguir.

                     ¡Saludos!

                     Suprimeix