dissabte, 21 de gener de 2012

[Imatge i llenguatge visual] Prova de síntesi 2011/2012 1r quadrimestre

Les preguntes de la prova de síntesi d'Imatge i llenguatge visual han estat les següents:
PREGUNTES SOBRE ELS CONTINGUTS TEÒRICS (I)
 1. Quins són els 6 principals elements que intervenen com a part d'un acte comunicatiu? Assenyala'ls i aclareix breument les seves funcions. (2 punts)

 2. Observa els gràfics següents. Segons la classificació dels signes de Charles Peirce pertanyen a la mateixa categoria. (2 punts: respostes correctes: +0,4; incorrectes: -0,2)
 3.       
  Mapa de Montevideo. OpenStreetMaps. CC-by.sa 2.0 i Retrat de J.G.Artigas fet per Juan Manuel Blanes 1884. Domini Públic.

  1. Totes dues són...
  2. El gràfic de l'esquerra (mapa) segons Peirce és...
  3. La seva relació amb el referent és a través...
  4. El gràfic de la dreta (retrat) segons Peirce és...
  5. Representa la realitat a través de...

 4. Analitza les decisions de disseny en el gràfic següent segons les 7 variables gràfiques que identifica Jacques Bertin. (1,5 punts)
  (c) Deutsches Bundesarchiv – CC-by-sa-3.0-de
   
 5. Dues figures de comparació són...
  Assenyala dos de les figures que s'enumeren a continuació i exposa breument per què creus que són de comparació (1,5 punts)
  1. La metonímia y la hipèrbole: perquè...
  2. El paral·lelisme y l’antítesi: perquè...
  3. El paral·lelisme i la perífrasi: perquè...
  4. L’el·lipsi y la sinècdoque: perquè...

  PREGUNTES SOBRE LES EINES INFORMÀTIQUES I LA PRÀCTICA OBLIGATÒRIA
   
 6. Fes un esquema de la infografia que has fet a la Pràctica obligatòria. (2 punts) AQUESTA PREGUNTA NO ES POT DEIXAR EN BLANC PER TAL DE SUPERAR LA PROVA)
  1. Respon: quins recursos infogràfics has utilitzat? Quines són les decisions més rellevants sobre l'ús de variables gràfiques que has pres?
    
 7. Explica pas a pas com corbaries un text i ho ajustaries a un traçat el·líptic, utilitzant Illustrator. (1 punt) EXTENSIÓ: RESPONDRE ESQUEMÀTICAMENT PER PUNTS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada