diumenge, 22 de gener de 2012

[Iniciativa emprenedora] Prova de síntesi 2011/2012 1r quadrimestre

La prova de síntesi d'Iniciativa emprenedora ha tingut 4 peguntes de 2,5 punts cadascuna:

 1. Sense cap mena de dubte el bressol de l’emprenedoria és als Estats Units. De fet, a cada Universitat nord-americana i a cada escola de negocis, s’observa amb admiració la sortida professional dels recents titulats cap a la creació del seu propi negoci i és que allà, el més respectat dels emprenedors és aquell que ha fracassat moltes vegades i per tant ha acumulat molta experiència i molts coneixements al respecte. En canvi, en algunes societats europees i especialment en la espanyola, això no és així, i per tant, en part i com a conseqüència l’activitat emprenedora esta molt per sota de la dels Estats Units.

  Segons el que hem estudiat i treballat en les diverses proves d’avaluació continuada, respon quins són els factors potencials que incideixen perquè en determinades societats com per exemple els EEUU hi hagi un percentatge d’emprenedors més grans que en altres, com per exemple a Espanya?

   
 2. Poder disposar d'un bon finançament per al projecte que un vol portar a terme és un factor determinant per a què aquest es pugui implementar. Això significa no només disposar dels recursos suficients sinó també obtenir-los a través dels productes financers més adequats i per tant és important coneix-se’ls prèviament.

  Realitza una comparativa, amb els principals avantatges i inconvenients, segons els següents tipus de fonts de finançament. a) Business angel b) Capital risc c) Banca comercial i d) Ajudes i subvencions. (Mínim una avantatge i un inconvenient per a cadascuna de les opcions plantejades).

   
 3. Comenta molt breument les següents afirmacions:
   
  1. “El fet que una idea sigui innovadora implica directament que aquesta sigui una bona oportunitat de negoci”.
  2. “És necessari ser creatius i a la vegada innovar per poder tenir empreses més competitives”.

    
 4. Suposem el cas que hem acabat de realitzar el pla d’empresa del nostre projecte empresarial. Imaginem que després d’haver parlat amb un inversor privat, aquest està disposat a invertir temporalment en el nostre projecte empresarial, però abans ens demana poder estudiar el nostre pla d’empresa i en funció d’aquest decidirà si inverteix en el projecte o si per contra decideix no arriscar-se. Nosaltres, conscients que la manera de presentar el pla de negoci depèn en part de la persona a qui s’adreci i en funció dels propòsits addicionals que tingui, decidim tornar a llegir el pla amb l’objectiu d’a adaptar-lo al nostre interlocutor.

  Explica i analitza breument quins creieu que són els continguts bàsics, principals i més adients que hauríem de potenciar en el nostre pla d’empresa a l’hora de convèncer als inversors privats que inverteixin en el nostre projecte.

Font imatge | http://moodle1112.dkit.ie/pluginfile.php/42369/course/summary/course%20image.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada