dimecres, 12 de febrer de 2014

Primer quadrimestre (2013/2014) finalitzatAra que ja he acabat exàmens i han sortit les notes faré un breu resum de com he vist les assignatures que he cursat aquest primer quadrimestre, que ha estat el més interessant de tot el grau.

És una assignatura amb un material força dens. Es composa de dues parts: una anàlisi teòrica del llenguatge audiovisual i la part pràctica. La part teòrica és bastant lògica per a un estudiant d'últim curs del Grau Multimèdia i la part pràctica implica la creació de clips de vídeo utilitzant After Effects. La documentació del programa és molt fàcil d'entendre, tot i que s'utilitzen algunes tècniques poc òptimes per a fer segons quines tasques. Així doncs, un usuari que conegui l'eina podrà obtenir els mateixos resultats fent un ús més eficient de l'eina.

Pràctiques (12 crèdits)
El que va començar com una assignatura més va acabar convertint-se en la més important per a mi i a la qual hi vaig dedicar més temps i esforç per a assolir els objectius marcats, tant els requerits per l'empresa com els que em vaig proposar de manera personal. L'empresa on he portat a terme les pràctiques ha estat Groupiest i aquests quatre mesos han significat un abans i un després a la meva etapa universitària a la UOC, ja que he tingut l'oportunitat de conèixer el món de les empreses de nova creació des de dins mentre treballava en un àmbit de coneixement directament relacionat amb la multimèdia. Cal remarcar que és una assignatura de 12 crèdits, així que requereix el doble de dedicació que qualsevol altra.

Aquesta assignatura és una optativa de la menció en Gestió i publicació de continguts i serveix per a introduir l'estudiant en els sistemes gestors de continguts (CMS, Content Management Systems en anglès) Wordpress i Drupal. És una assignatura bàsica que tot estudiant hauria de fer, ja que aquestes tecnologies permeten desenvolupar pàgines web de manera molt fàcil i ràpida sense necessitat de ser experts en HTML.

És la continuació directa d'Integració digital de continguts, així que és completament necessari haver-la cursat el semestre anterior. L'objectiu és entendre com es porten a terme les transformacions que podem aplicar mitjançant programes d'edició i retoc de foto i vídeo, com ara Photoshop, After Effects o Processing.

Aquesta assignatura és una optativa de la menció Usabilitat i interfícies i continua el que s'ha estudiat a Arquitectura de la informació i Disseny d'interfícies multimèdia. La teoria és àmplia, però molt orientada a casos reals i es porten a terme tests d'usabilitat reals. És una temàtica que m'apassiona i que està directament relacionada amb les pràctiques que he dut a terme de manera paral·lela a Groupiest, cosa que m'ha permet aplicar tot el que he après en una empresa real.

Vídeo superior produït per CoolEggsTV.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada