dijous, 30 de gener de 2014

[Usabilitat] PAC 2: Informe final d'avaluacióDurant tota l'assignatura hem estat analitzant la web del parc d'atraccions DisneyLand Paris (http://www.disneylandparis.es), per a poder detectar els principals problemes d'usabilitat que presentava.

Per fer-ho hem emprat dues tècniques diferents:
  • Realització d'un heurístic, on hem fet un anàlisi en detall dels problemes d'usabilitat seguint el conjunt de principis de Nielsen
  • Disseny i execució d'un test d'usabilitat amb usuaris reals.

Aquesta activitat està dissenyada per a treballar les següents competències:
  • Comprendre quin tipus d'errors d'usabilitat poden ser detectats per cadascuna de les tècniques d'avaluació.
  • Desenvolupar la capacitat de valorar quin tipus de tècnica d'avaluació d'usabilitat pot ser més adequada per a cada cas concret.
  • Consolidar els resultats de diferents tècniques d'avaluació d'usabilitat i elaborar una única llista prioritzada d'errors d'usabilitat.

Així, es pretén que l'estudiant:
  • Es familiaritzi amb els conceptes teòrics del mòdul 3.
  • Faci un anàlisi comparatiu del tipus d'errors detectats a cadascuna de les dues tècniques d'usabilitat utilitzades: avaluació heurística i test d'usuaris.
  • Identifiqui els 10 errors d'usabilitat més importants combinant els resultats obtinguts en les dues tècniques.
Qualificació: "B"

Per accedir a l'informe de la PAC fes clic a "Més informació".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada