dissabte, 26 de gener de 2013

[Mercat i legislació] Prova de síntesi 2012/2013 1r quadrimestre

La prova de síntesi de Mercat i legislació ha estat formada per 5 preguntes, les quals tenien un valor de 2 punts cadascuna. S'ha disposat d'una hora per dur-la a terme i no s'ha permès l'accés a cap material de l'assignatura. A part de donar unes respostes breus i concises, l'extensió màxima de cadascuna havia de ser de mitja pàgina aproximadament. Les preguntes han estat:

 1. Descriu els objectius bàsics i l'abast de la Llei General de Telecomunicacions.

 2. Explica els aspectes rellevants de la protecció intel·lectual de les bases de dades.

 3. Amb motiu del “Dia de la Protecció de Dades” a Europa, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar una guia pràctica pels ciutadans sobre els seus "drets a la protecció de dades". En aquesta guia s'explica com actuar quan es sol·liciten o utilitzen les nostres dades personals i com utilitzar de manera responsable les dades d'altres persones. A més, l'Agència ha creat una web amb informació pràctica i materials d'ajuda, amb dues parts, una orientada a les empreses i l'altre als ciutadans.

  Has de respondre a les següents preguntes:
  1. A què tenen dret els ciutadans quan se'ls hi sol·liciten dades de caràcter personal?
  2. Quins principis generals de la Llei de Protecció de Dades han de respectar aquells que recopilen i emmagatzemen dades de caràcter personal?

 4. Tenint en compte el que has après durant el curs, comenta aquesta definició:
  “Una de las particularidades de los nuevos modelos de negocio en la industria de la comunicación es el elevado grado de incertidumbre existente tanto en el nivel de la gerencia como en el de la redacción, respecto a las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos propuestos. Otra particularidad es, al menos por el momento, la ausencia de recetas únicas y universales: cada medio debe buscar aquel modelo que mejor se adapte a su situación en el mercado, al tipo de contenidos que ofrece, a la competencia existente, etc.”.

  Alfonso Vara Miguel. Nuevos modelos de negocio. UOC.

 5. Indica, dins de la mateixa taula, 5 paraules clau que es poden utilitzar per definir cada un d'aquests conceptes. Procura que les paraules clau utilitzades en una fila no es repeteixin en les altres i tampoc siguin les mateixes utilitzades a l'anomenar el concepte corresponent de la mateixa fila.

  Conceptes: Mercat convergent, Hipersector TIC, Model de negoci, Producte substitutiu i Vigilància estratègica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada