dimecres, 7 de novembre de 2012

[Disseny d'interfícies multimèdia] PAC 2: Disseny d'interacció multiplataforma


Realitzar el disseny d'interacció per a una aplicació o un web en dispositiu mòbil, suposa tenir en compte factors molt diferents als que es tenen presents quan es treballa per a escriptori o per a altres entorns digitals. En especial pel que es refereix al paper del context, que agafa un pes fonamental.

En un dispositiu mòbil cal accentuar més que mai la importància de la simplicitat, saber identificar acuradament quines accions realment l'usuari voldrà dur a terme des del mòbil, i quines realitzarà preferentment en altres dispositius i per tant no és necessari incloure en aquest format.

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix a realitzar el prototip funcional (wireframes) per al disseny responsiu o sensible (responsive design) d'un web, tenint en compte que es podrà visualitzar en diferents dispositius mòbils (multi-plataforma), partint d'un disseny per a escriptori preexistent.

"Qualificació: B"

Per a accedir a la PAC completa fer clic a "més informació".

Cap comentari:

Publica un comentari