dijous, 28 de juny de 2012

Segon quadrimestre (2011/2012) finalitzat

Per fi acabo el 2n quadrimestre d'aquest curs 2011/12! La setmana passada vaig fer les proves de síntesi del que ha estat, per a mi, un quadrimestre força dur. Per motius laborals vaig començar a treballar més quan quedava un mes i mig per acabar el semestre i això va significar una forta reducció del temps que em quedava per a estudiar. Tot i així vaig ser capaç de fer front amb totes les entregues i aprovar l'avaluació continuada. A continuació faré una valoració de cadascuna de les assignatures que he cursat:

Arquitectura de la informació
És una assignatura molt densa i amb molt de contingut. En ella s'aprèn a identificar les necessitats dels usuaris fent especial èmfasi en el Disseny Centrat en l'Usuari (DCU) i en la interacció i els sistemes de navegació, per aplicar-ho al disseny de llocs web i aplicacions interactives. Serveix per entendre com s'ha d'organitzar i estructurar la informació en qualsevol àmbit. És una de les que m'ha agradat més aquest quadrimestre, ja que he après que el més important d'una pàgina web o aplicació no és el que aquesta mostra, sinó el que hi ha al darrere i passa inadvertit per part de l'usuari.

Creativitat i estètica
Aquesta optativa m'ha aportat una visió renovada sobre l'art i la manera d'analitzar-lo. En ella es fa un recorregut per la història de la creativitat i l'estètica per acabar dotant a l'estudiant de les eines i coneixements necessaris per a analitzar els nous territoris expressius de la cibercultura. És una assignatura amb molta teoria, però força pràctica, ja que invita a l'estudiant a participar i opinar sobre l'art i la cultura visual digital. La recomano per a tots aquells que us interessi la publicitat, les exposicions culturals i la creació multimèdia, ja que també s'aborden temes com la direcció d'art, comunicació i estratègia.

Disseny de bases de dades
És una assignatura obligatòria que es basa del temari après a Programació i Programació web. És una assignatura purament de programació on es comença des de zero el tema de les bases de dades i s'acaba portant a la pràctica amb el disseny de pàgines web dinàmiques aplicant el coneixement après sobre HTML, PHP i Javascript a les assignatures esmentades. És una assignatura dura per als no iniciats amb les bases de dades, cosa que pot comportar la necessitat de dedicar-hi més hores d'estudi que una assignatura menys complexa.

Gestió de projectes
Aquesta és una de les poques assignatures sense prova de síntesi, però això no vol dir que sigui fàcil. L'assignatura acaba més tard que la resta, ja que aprofita el fet de no tenir prova de síntesi per a donar més matèria. En total es realitzen dues PACs, dues pràctiques i es participa en un debat, a part de les aportacions típiques als fòrums. El contingut és força extens, i l'assignatura es basa íntegrament en el PMBOK (Project Management Body Of Knoweledge) que aporta una visió professional sobre com s'ha de dur a terme un projecte, des de la gestació de la idea fins al tancament.

Gràfics 3D
En aquesta assignatura s'aprenen les bases de l'estudi i utilització de tècniques de generació i manipulació de gràfics digitals en tres dimensions. A més, s'ensenya a fer servir el programa 3DS Max partint de zero. L'aprenentatge es porta a terme a través d'unes guies d'estudi, les quals són tutorials que l'estudiant haurà de fer i entregar. A més, es fan un parell de PACs tipus test on s'avalua el coneixement teòric après en els mòduls. Trobo que és una assignatura molt didàctica i útil, però que requereix força temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada