dissabte, 23 de juny de 2012

[Creativitat i estètica] Prova de síntesi 2011/2012 2n quadrimestre

Tal com ens va indicar el consultor, la prova de síntesi de Creativitat i estètica ha tingut 5 preguntes amb un valor del 20% cadascuna:
 1. SOBRE LA PAC 1 (2 punts)
  Quines conclusions personals vas treure respecte als obstacles que dificulten la teva capacitat creativa en relació amb el que et va aportar l'anàlisi del dissenyador escollit en la PAC1?

 2. SOBRE LA PAC 2 (2 punts)
  Cita el títol de l'obra triada i el seu autor. Comenta i analitza l'obra en relació al concepte clàssic de bellesa i també en relació al concepte de mimesi.

 3. SOBRE LA PAC 3 (2 punts)
  Cita la temàtica de la PAC 3 i explica el procés que vas seguir per realitzar la cerca i elaborar la composició final amb un criteri estètic i conceptual.

 4. SOBRE LA PRÀCTICA (2 punts)
  Descriu breument el producte i la marca escollida per a la realització de la Pràctica i comenta quins condicionants plantejava el target de cara a la realització de la campanya publicitària.

 5. GENERAL (2 punts)
  A partir del que has estudiat sobre la cultura visual digital, comenta i valora la influència del ‘fet digital’ en el camp de la les Xarxes Socials i l'àmbit social. Cita alguna de les vies de treball i investigació obertes en aquest sentit. (Límit: 450 paraules)

Font imatge superior: http://www.wherecreativitygoestoschool.ca/images/creativetest_248.gif

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada