dimecres, 28 de març de 2012

[Gestió de projectes] PAC 1: Causes de fracàs dels projectes TIC


En aquesta primera PAC s'apliquen els coneixements adquirits en els mòduls 1 i 2 de l'assignatura i està formada per dos exercicis: el primer està relacionat amb el primer mòdul i el segon, amb el segon. També es fa ús del cas pràctic entorn el qual gira l'assignatura: el projecte de servei de manteniment integrat a la FEIGAE.

En el primer exercici s'analitzen les causes més freqüents de fracàs de projectes TIC, definint i detallant aspectes de 10 causes de fracàs a escollir, reflexionant sobre quins indicis poden ajudar a preveure-les i identificant aquestes causes en el cas pràctic.

En el segon es relacionen les causes detallades en el primer amb el PMBOK (Project Management Body of Knoweledge, o cos de coneixement de la gestió de projectes). També es detalla com la gestió de cada àrea de coneixement actua en cada causa de fracàs a fi de minimitzar-les.

Qualificació: "B"

Per accedir a la PAC fer clic a "Més informació".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada