dissabte, 17 de desembre de 2011

[Programació web] Publicació PAC 1

A la primera PAC de Programació web s'ha de donar resposta a les següents preguntes teòriques:
  • Explicar els components del sistema d'adreçament URL.
  • Explicar i posar exemples de com retornar més d'un valor mitjançant una funció.
  • Explicar els avantatges i inconvenients d'incrustar o vincular el codi Javascript a una pàgina web.
  • Explicar les diferències entre els llenguatges de marques i els de programació.
També s'han de resoldre tres activitats pràctiques:
  • Programar una funció que rebi 3 paràmetres: mínim, màxim i nombre de decimals. La funció ha de generar un nombre aleatori entre el mínim i el màxim amb el nombre de decimals indicat.
  • Escriure un script que demani el nombre de paràmetres d'una funció, després demani un valor per a cada paràmetre, cridi la funció i mostri la seva suma.
  • Programar una funció recursiva que retorni cert o fals si una paraula és un palíndrom.
Qualificació: "A"

Fer clic a "Més informació" per accedir a la PAC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada