dimecres, 14 de desembre de 2011

[Iniciativa emprenedora] PAC 4: Pla d'empresa


Aquesta activitat d’avaluació continuada es basa en l’estudi i l’anàlisi del mòdul 5, "El Pla d’Empresa".

En aquest mòdul s’introdueix el concepte d’un instrument bàsic de l'emprenedor: el pla d'empresa.  Es tracta d'un document que té com a objectiu principal ajudar l'emprenedor a reflexionar sobre la idea de negoci, explicitar-ne el contingut i planificar la posada en marxa del seu projecte.  En aquest mòdul es desenvolupen les característiques principals d'un pla d'empresa, com s'elabora i com s'ha de redactar, i finalment es proposa un índex orientatiu amb els continguts principals que hauria de ser una guia per a la seva elaboració.

En aquesta unitat treballarem sobre el principal instrument que existeix per planificar la posada en marxa de la nova empresa o projecte emprenedor que és el Pla d'Empresa. Així doncs, s’analitzen aspectes com qui ha d'escriure aquest document, per a què serveix, quins tipus hi ha i finalment quina estructura té i quins continguts s'han d'incloure.
L’activitat d’avaluació continuada 4 es divideix en tres parts. En la primera d’elles, de caire més teòric, l’alumne haurà d’analitzar una sèrie de frases, on es valorarà la capacitat pràctica de l’anàlisi i raonament de les respostes plantejades.

La segona i tercera part de l’activitat, pretén posar en pràctica els coneixements adquirits en l’estudi d’aquest mòdul 5.

Qualificació: "A"
Per a accedir a la PAC completa fer clic a "Més informació".Font imatge | http://mercadoynegocios.net/wp-content/uploads/2010/06/como-crear-plan-negocio.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada