dijous, 10 de novembre de 2011

[Competència comunicativa per als professionals de les TIC] PAC 2

La PAC 2 es basa en el mòdul 3 de l'assignatura, el qual es dedica a l’organització i jerarquització de les idees, aspectes relacionats amb la propietat de la coherència. En aquest mòdul s'aprofundeix en:
  • La jerarquització d’idees, esquemes i mecanismes gràfics. Abans de redactar qualsevol tipus de text, cal dedicar un temps a la planificació del text. En aquesta fase se seleccionen i ordenen les idees fent servir esquemes i mapes conceptuals.
  • L’organització de la informació i simetria. Una de les claus d’un text eficaç és la distribució de la informació en paràgrafs. El paràgraf és una unitat de sentit, en la mesura que inclou un conjunt d’oracions que desenvolupen un dels temes o subtemes d’un text. I, a més, és una unitat visual, de manera que es recomana que tots els paràgrafs d’un text tinguin més o menys la mateixa extensió.
  • La introducció i la conclusió. Són les parts que representen l’inici i el tancament d’un text expositiu. Convé tenir en compte quin tipus d’informació cal incloure en cadascuna d’aquestes parts.
  • Les definicions i el resum. Es tracta de textos molt habituals en l’àmbit acadèmic i que tenen una importància cabdal a l’hora d’estudiar. Sobretot és fonamental tenir en compte que en l’elaboració d’un resum es parteix d’un text previ, però s'ha d’expressar amb altres paraules, de manera que requereix un treball de síntesi i també de reformulació.
Qualificació: "C+"

Per accedir a la PAC fer clic a "Més informació"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada