dijous, 24 de març de 2011

[Programació] Diferències entre accions i funcions

L'objectiu de les accions i les funcions es dur a terme operacions que no són possibles amb el llenguatge algorísmic i disposar d'elles tantes vegades vulguem en un algorisme.

Tant unes com les altres poden disposar d'uns elements que permeten cridar constants o variables que són diferents als que formen l'algorisme inicial. Es tracta dels paràmetres formals de l'acció. Aquests poden ser d'entrada, de sortida i d'entrada i sortida:
  • ent nom: tipus => Entrada: només interessa consultar el seu valor.
  • sor nom: tipus => Sortida: només interessa assignar-li un valor.
  • entsor nom: tipus => Entrada i sortida: interessa consultar i modificar el seu valor.

Les accions tenen la mateixa estructura que un algorisme excepte que la capçalera és accio ... facció enlloc d'algorisme ... falgorisme:
accio nom (param1, param2, ..., paramn)
   cos de l'acció
faccio

Les funcions tenen una estructura similar:
funcio nom (param1, param2, ..., paramn): tipus
   cos de la funció
retorna expressio;
ffuncio

Accions Funcions
  • Poden rebre valors d’entrada i sortida.
  • Es poden cridar per si soles.
  • No retorna res, el màxim que pot fer és posar valor a l’interior de variables si se n’ha definit com de sortida (o d’entrada i sortida).
  • Només poden rebre valors d’entrada.
  • No es poden cridar per si soles, només poden aparèixer en expressions.
  • Retorna un valor, que és del mateix tipus que el declarat a la funció.

Cap comentari:

Publica un comentari