dimarts, 22 de març de 2011

[Narrativa interactiva] Passos a seguir per a elaborar un guió literari

Un guió (literari) és una obra literària acabada sobre la qual ens basem per crear-ne una d'audiovisual. A continuació descric els passos a seguir per elaborar-lo:

Primerament s'ha de tenir una idea, a partir de la qual s'elaborarà el guió. La idea és el fet que impulsa el guionista a escriure el guió. Pot sorgir a partir d'un gag, una anècdota, un record, etc. La idea ha de ser concreta i serveix per deixar clar de què tractarà l'obra.


Un cop es té la idea clara, se li ha de donar forma i escriure-la en un paràgraf. Aquest escrit es denomina story-line i es considera com a primera fase d'escriptura del guió. En ell hi ha d'aparèixer els elements mínims que formen la història del guió: un personatge, un objectiu i un conflicte. Ha de servir per poder explicar l'obra a algú i que s'entengui.

Després de definir l'story-line s'ha de redactar un document que presenti el projecte, la memòria. L'objectiu de la memòria és explicar d'on ha sorgit la idea i què es pretén explicar amb el guió. S'ha de descriure si la idea és fruit d'un somni, d'una experiència vivida, de l'adaptació d'un acudit... Sol ocupar una pàgina. L'objectiu és poder presentar l'obra a algú que hi vulgui participar, com per exemple, una productora.

A continuació s'ha d'escriure un argument i una sinopsi. L'argument és el resum narrat d'una història. Pot tenir l'extensió que es vulgui, tot i que mai serà superior a l'extensió del guió en sí. La sinopsi és un resum de l'argument. La sinopsi és un relat de principi a fi que s'escriu en present. Dóna resposta a les preguntes: qui és el protagonista? Què vol o busca? Quins problemes troba en la seva recerca? Com acaba la història? És molt important afegir el final de la història, sinó estaríem davant d'una obra inacabada.

L'últim pas abans de crear el guió és l'escaleta. És la història contada pas a pas, representada en forma d'escenes numerades per ordre, amb un breu resum del que passa en cada una. El què la diferencia del guió és que a l'escaleta no s'iclouen els diàlegs.

Així doncs, aquests són els passos a seguir pel guionista per a elaborar un guió literari. Abans de començar a gravar s'hauria de crear el guió tècnic (responsabilitat del director o realitzador) que defineix els tipus de plans, angles de càmera, moviment, il·luminació... utilitzats i, finalment, l'storyboard, que és l'adaptació del guió tècnic a dibuix estil còmic, el qual dóna una idea aproximada de com quedarà el producte acabat.

Font de la imatge: http://laboustuff.com/images/merchandise/11e-script-signed.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari