dilluns, 3 de febrer de 2014

[Usabilitat] Prova de síntesi 2013/2014 1r quadrimestre

La prova de síntesi d'Usabilitat ha tingut una durada d'una hora i ha constat de les 6 preguntes següents (amb el mateix valor cadascuna):

  1. Explica com veus la relació entre els conceptes d'usabilitat i experiència d'usuari. Intenta reflexionar sobre els punts que tenen en comú i les diferències. A la PAC1 vas haver de fer un mapa mental / esquema per representar les fases DCU que vas proposar pel projecte del portal del parc d'atraccions. ¿Faries el mateix esquema ara (al final de l'assignatura)? ¿Canviaries alguna cosa? Explica què canviaries.

  2. Fes un resum del principals principis de la usabilitat i explica'ns en detall el principi que vas elaborar a la PAC1. Detalla els 3 exemples positius que vas escollir.

  3. A la pràctica 1 se't demanava que dissenyessis un test d'usabilitat per avaluar la web d’un parc d’atraccions. Explica què és un document de screening i un qüestionari pretest i quines són les diferències entre ells. Raona la importància del qüestionari de screening per a una bona captació dels usuaris target.

  4. Explica detalladament en què consisteix l'avaluació heurística i les seves avantatges respecte a un test d'usuaris. Explica els errors més importants que vas detectar durant la teva avaluació heurística i amb quins principis heurístics estaven relacionats.

  5. A l'hora de realitzar la prova del test d'usuaris vas haver de fer una sèrie d'activitats amb els usuaris que van des de que el reps, fins que l'acomiades. Descriu cadascuna d'aquestes activitats amb el seu objectiu i finalitat ben detallat.

  6. ¿Recordes quins eren els 3 problemes d'usabilitat principals que vas identificar fent el test d'usuaris a la pràctica 3? En quina mesura coincideixen amb els problemes identificats a l'anàlisi heurístic?

Cap comentari:

Publica un comentari