dijous, 28 de novembre de 2013

[Tractament i publicació d'imatge i vídeo] Pràctica 1


La pràctica 1 de l'assignatura pretén avaluar l'habilitat de fer servir el llenguatge de programació Processing per a manipular, aplicar efectes i analitzar imatges digitals. També es proposen alguns exercicis pràctics amb Photoshop, per a avaluar forma pràctica els conceptes tractats als mòduls 1, 2, 3 i 4:
  • Mòdul 1: Histogrames i transformacions puntuals
  • Mòdul 2: Transformacions espacials lineals
  • Mòdul 3: Transformacions espacials no lineals
  • Mòdul 4: Transformacions geomètriques
Finalment es demana que l'alumne utilitzi una plataforma de publicació d'imatges en línia per a publicar alguna de les imatges generades a la pràctica.

Qualificació: "B"

Per accedir a la pràctica fes clic a "Més informació"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada