dimecres, 10 de juliol de 2013

[Integració digital de continguts] Prova de síntesi 2012/2013 2n quadrimestre


La prova de síntesi d'Integració digital de continguts ha tingut les quatre preguntes següents, amb un valor de 2,5 punts cadascuna:
 1. Al realitzar l'anàlisi freqüencial d'un senyal hem d'elegir el tamany de la finestra.
  a. En general podríem dir que quan més gran sigui la finestra més detallat serà l'espectre, però quina condició ha de complir el senyal original perquè això sigui cert?
  b. En quin tipus de so utilitzarem finestres curtes?
  c. En el cas de la pràctica d'àudio, quin tamany us va ser més útil per analitzar les vocals?

 2. Sobre la relació senyal-soroll
  a. Què és?
  b. Com es calcula?
  c. Per què s'utilitza?

 3. Comenteu el procés de remostreig d'imatges, com es realitza i què s'obté.
 4. Expliqueu com veu definir i utilitzar el filtre digital a la pràctica d'imatge i processing o ActionScript.

Cap comentari:

Publica un comentari