dilluns, 6 de maig de 2013

[Tractament i publicació d'àudio] Pràctica 1: Senyalització acústica


La present pràctica correspon als continguts teòrics dels mòduls:
1. Fonaments de Psicoacústica
2. Tècniques d'edició i processat digital de so
6. Creació i publicació d'àudio (capítols 1 i 2)
La pràctica contempla la realització de tasques orientades a l'adequació de les característiques formals inicials dels sons a unes altres hipotèticament desitjades que permetin el seu ús en diverses plataformes i en aplicacions, com ara productes interactius en CD-ROM, Internet i telefonia mòbil.

Aquesta pràctica està formada per tres preguntes: la primera consisteix a generar sons nous partint d'altres ja existents, la segona consisteix a analitzar i millorar un clip d'àudio i a la tercera s'han de comparar les diferències d'un so sense comprimir amb un de comprimit.

"Qualificació: B"

Per accedir a la pràctica fes clic a "Més informació".


Imatge superior de Nicholas Burroughs (CC BY 3.0).

Cap comentari:

Publica un comentari