dijous, 21 de març de 2013

[Xarxes multimèdia] PAC 1

La primera PAC de l'assignatura Xarxes multimèdia consisteix en un qüestionari de 10 preguntes sobre els mòduls 1, Conceptes de xarxes de computadors i 2, Les capes de la xarxa de computadors.

El mòdul "Conceptes de xarxes de computadors" introdueix els principals conceptes que ens permeten entendre què és una xarxa de computadors i com s'estructura. També ens fa una breu repassada de la història de les xarxes que ens permet contextualitzar i entendre el perquè de la Internet actual.

El mòdul "Les capes de la xarxa de computadors" ens fa una descripció breu dels protocols i serveis bàsics que ofereix cada una de les capes d'una xarxa de computadors, analitzant els nivells més alts.

"Qualificació: B"

Per accedir a la PAC fes clic a "Més informació".

Cap comentari:

Publica un comentari