dimarts, 1 de gener de 2013

[Física per a multimèdia] PAC 2

L'objectiu de la PAC 2 és la generació de moviments realistes amb l'ordinador. S'apliquen els coneixements tant de cinemàtica com de dinàmica adquirits en el curs, així com els corresponents al moviment oscil·latori, que és la base de les ones.

La PAC 2 consta de 5 apartats que consisteixen en la implementació de 5 moviments en animacions desenvolupades mitjançant el programari Flash i el llenguatge de programació Actionscript:
  1. Obtenir un moviment rectilini uniformement accelerat d'una pilota que iniciï el moviment en la part superior dreta i acabi a la cantonada inferior esquerra. Perquè el moviment sigui rectilini, s'han d'ajustar les velocitats inicials a zero.
  2. Fer una animació d'un moviment oscil·latori harmònic simple. Cal observar què succeeix amb la inclinació del moviment per als diferents valors d’n.
  3. Representar un moviment circular. Per experimentar, es pot observar quina influència té el valor d’n en el sentit horari o antihorari del gir.
  4. En aquesta animació, s'ha de representar un astronauta d'uns 2 metres d'alçada que dóna salts en la superfície de diferents planetes amb valors de g diferents. Així es podrà esbrinar visualment fins a quina alçada pot saltar un astronauta d'uns 80 kg a la Terra, a la Lluna, o a Mart.

  5. Es realitzarà una animació en la qual apareixerà un pes oscil·lant, penjat d'una la molla que al seu torn penja del sostre. Per realitzar aquesta animació s'han de fer simultàniament dues animacions: la corresponent a la massa i la corresponent a la molla.
"Qualificació: B"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada