dimecres, 28 de novembre de 2012

[Mercat i legislació] PAC 2: Serveis de la societat de la informació

En aquesta PAC, abordem les activitats de negoci en l'àmbit dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. Ho fem d'una manera integrada, tenint en compte el procés de convergència i altres característiques, a més de les tècniques. Veiem també la legislació existent per a aquests serveis, per què és necessària i com aplicar-la.

La PAC 2 es desenvolupa en dues fases, per a cadascuna de les quals es proposa la realització de varies activitats per a treballar progressivament els continguts i objectius proposats.

En la primera fase, les tres activitats estan encaminades a identificar les característiques rellevants dels models de negoci dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i els efectes de la convergència, diferenciant el paper dels diferents actors que hi intervenen.

L'objectiu de la segona fase és conèixer i interpretar la legislació que regula els serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, relacionant els coneixements teòrics i pràctics apresos amb l'estudi del material bàsic de la Unitat 2 de l'assignatura (Mòdul 1 - Regulació de la transmissió de continguts i comerç electrònic ) per a després poder-los aplicar de manera eficaç. En aquestes activitats, ens endinsem en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) així com en totes les altres lleis que, al voltant d'aquestes dues, complementen la regulació d'aquests serveis.

"Qualificació: A"

Per accedir a la PAC fes clic a "Més informació".

Cap comentari:

Publica un comentari