dissabte, 27 d’octubre de 2012

[Mercat i legislació] PAC 1: Mercat multimèdia

En l’activitat d’aquesta unitat, reflexionarem sobre el mercat multimèdia i les seves característiques, aprofundint en el marc industrial i de les telecomunicacions sobre el que s’assenta, així com el seu marc regulador.

LA PAC 1 es desenvolupa en tres fases. Per a cadascuna d’elles es proposa la realització d’una activitat per treballar progressivament els continguts i objectius proposats.

En la primera fase s'ha de preparar una definició del mercat multimèdia. Per això, s'ha de reflexionar sobre les característiques del mercat multimèdia, tenint en compte el seu origen en el mercat de les TIC, la seva evolució i els diferents criteris de classificació per estructurar productes i serveis.

L’objectiu de la segona fase és situar el mercat multimèdia en relació al marc de normatives considerat en aquesta Unitat 1 de l’assignatura. En aquesta activitat ens endinsem en els conceptes que fonamenten el marc general regulador, els tipus d’intervencions reguladores i els mecanismes bàsics per la regulació de xarxes i serveis.

Finalment, en la tercera fase s’ha de preparar un document de màxim una pàgina, on s'ampliï la definició de les característiques clau del mercat multimèdia, tenint en compte els conceptes treballats en la primera fase i incorporant les característiques més rellevants del mercat de les telecomunicacions i el mercat de les xarxes i de serveis de comunicacions que s'han vist en la segona fase.

"Qualificació: A"

Per accedir a la PAC fer clic a "Més informació".
Imatge superior dissenyada per Edward Boatman.

Cap comentari:

Publica un comentari