dilluns, 30 de juliol de 2012

[Treball en equip a la xarxa] Com abordar l'assignatura

Avui continuo la sèrie d'articles "Com abordar l'assignatura" amb l'assignatura Treball en equip a la xarxa, una assignatura que pot semblar senzilla a simple vista, però que requereix d'un gran esforç de planificació per a superar-la.

És una assignatura que, tal com indica el seu nom, es porta a terme en equip. Els materials són molt ràpids de llegir i durant el semestre es realitzen 4 PACs i s'intercanvien missatges en un debat a l'aula de l'assignatura. En el meu cas, l'assignatura va centrar-se en la realització i presentació d'un informe sobre el tema "Sortides laborals dels professionals de les TIC" que es va dividir en 4 PACs.

La primera PAC consisteix a crear els equips de treball, definir l'enfocament del projecte i planificar el treball. La segona és la fase de recerca i tria col·laborativa d'informació i estructuració dels continguts del projecte. A la tercera s'elabora la primera versió del projecte a partir de l'estructura del projecte definida a la PAC 2. I a la quarta es tanca i difon el projecte elaborat per cada equip de treball i es valora un dels projectes presentat pels companys.

Els equips de treball solen ser de 4 a 6 persones. És important tenir present que quantes més persones tingui l'equip, més complicat serà coordinar el projecte, ja que costarà més posar-se d'acord, coincidir en els dies de treball, etc.

Recomanacions:
  • Planificar-se adequadament i de manera realista.
  • Compartir idees i reflexions de manera oberta amb els companys de l'equip.
  • Fer equips de treball de pocs participants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada