dimecres, 20 de juny de 2012

[Disseny de bases de dades] Prova de síntesi 2011/2012 2n quadrimestre

La prova de síntesi de Disseny de bases de dades tenia 4 preguntes amb un valor del 25% cadascuna:

 1. Observa amb atenció el següent model E-R. Dóna un nom i un tipus de correspondència a les relacions R1, R2 i R3. Justifica l'elecció que has fet tenint en compte que el model s'ha d'adaptar a la vida real.


 2. Explica la diferència entre una relació binària (de grau 2) i una relació ternària (de grau 3). Posa un exemple de cada una d’elles. Presenta una consulta SQL on es vegi l’ús d’una relació binària.


 3. El següent codi HTML presenta un formulari per a obtenir la quantitat de persones a una localitat amb el mateix nom i edat. Per exemple, (Joan, 23 anys, Barcelona).
  <html>
  <head>
  <title>Formulari d'exemple</title>
  </head>
  <body>

  <form method="get" action="agenda.php">
      <p>Nombre: <input name="nom" type="text" id="nom"></p>
      <p>Edad: <input name="edat" type="text" id="edat" size="5"></p>
      <p>Localidad: <input name="localitat" type="text" id="localitat"></p>
      <p><input type="submit" name="Submit" value="Enviar"></p>
  </form>

  </body>
  </html>
  Respon a les següents preguntes:
  • Quin nom ha de tenir script que tracti les dades enviades pel formulari?
  • Com es podrà obtenir el valor de la variable “nom” des de l’script que tracti les dades enviades pel formulari?


 4. Normalitza les taules d'una base de dades de visites de pacients en un Centre d'Atenció Primària de manera que aquestes quedin relacionades entre sí. Crea un conjunt de relacions que permetin emmagatzemar la informació en una base de dades minimitzant les redundàncies innecessàries i sense que es perdin dades. Per aconseguir aquest objectiu usa els criteris de la teoria de la normalització comentant, pas a pas, el procés de normalització aplicat. Normalitza fins al màxim necessari.

  Notes a tenir en compte:
  • Tot i tenir una temàtica relacionada amb la primera pregunta, les relacions que es plantegen no tenen per què correspondre's.
  • Les dades existents en les taules següents són purament fictícies i no volen reflectir la realitat.

  Taula A: Metge
  Metge
  Especialitat
  CAP
  Horari
  Josep Martin Onrubia
  Oftalmologia
  Gràcia
  Tardes
  Anna Martínez Asensio
  Dermatologia
  Gràcia
  Matins, tardes
  ...
  ...
  ...
  ...

  Taula B: Pacient
  Pacient
  Metge
  CAP
  Horari
  Especialitat
  Jordi Gil Noguera
  Josep Martin Onrubia
  Gràcia
  Tardes
  Oftalmologia
  Jordi Gil Noguera
  Anna Martínez Asensio
  Gràcia
  Matins
  Dermatologia
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada