dijous, 14 de juny de 2012

[Disseny de bases de dades] PAC 2: Normalització, disseny E-R i consulta en PHP

L'objectiu principal de la PAC 2 és adquirir els coneixements bàsics en la normalització del conjunt de taules que formen una base de dades donada i la creació d’una aplicació en PHP per a la consulta d’informació existent a una base de dades. Per aquest fi serà necessari saber crear aplicacions PHP fent servir l’entorn de programació Dreamweaver, Eclipse o algun entorn de programació alternatiu. Addicionalment, l’activitat reforçarà els coneixements en el disseny de bases de dades (model E-R).

L'activitat es divideix en tres parts:
  1. Normalitzar un conjunt de relacions aplicant les formes normals explicades en el manual de l'assignatura.
  2. Disseny Entitat – Relació: Estarà composat per dos exercicis:
    • Creació del disseny E-R en base a les taules normalitzades en l’apartat 1.
    • Ampliació del model E-R de l’apartat 2.1 a partir d’un enunciat donat.
  3. Repassar aspectes teòrics de la programació de PHP and MySQL: formularis per realitzar consultes a una base de dades.
Desafortunadament, no vaig tenir temps d'acabar la PAC i vaig fer només els dos primers apartats, cosa que va repercutir en la nota.

Qualificació: "C+"

Per accedir a la PAC, fes clic a "Més informació".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada