dimarts, 24 de gener de 2012

[Matemàtiques per a multimèdia II] Prova de síntesi 2011/2012 1r quadrimestre

La prova de síntesi de Matemàtiques per a multimèdia II ha tingut 8 preguntes:
 1. Indiqueu les eines principals que heu fet servir per realitzar la pràctica. Quines han estat les parts més dificultoses de realització?
   
 2. Expliqueu el procés per utilitzar el mètode Cèsar per comunicar-vos de forma secreta.
   
 3. Xifreu amb el mètode de permutacions la tira de caràcters m=UOC_ES_ARREU utilitzant la clau:

  1=>6
  2=>2
  3=>4
  4=>5
  5=>3
  6=>1
   
 4. Expliqueu molt breument i a grans blocs com heu comprimit una imatge amb el mètode Huffman.
   
 5. Comprimiu la tira UJUJU amb el mètode de compressió aritmètica. Expliqueu molt breument com faríeu aquesta compressió pel mètode LZW.
   
 6. El nombre de connexions al Campus de la UOC d’un estudiant durant deu dies ha estat 1, 0, 1, 0, 6, 6, 2, 1, 2, 1. Trobeu moda, mediana, mitjana i desviació d’aquestes dades de connexió (es pot deixar algun càlcul final indicat, sense arribar al resultat final). Comenteu breument els resultats.
   
 7. Comenteu molt breument el gràfic següent de vendes de begudes en el bar de la seu de la UOC en un any (dades: 55% de beguda de cola i 45% d’aigua mineral).
   
   
 8. Indiqueu la probabilitat de que en escollir un píxel a l’atzar de la imatge:

   
  a) sigui el píxel (e).
  b) sigui el píxel (e) o el píxel (d).

Font imatge | http://www.umbral7.com/wp-content/uploads/2009/09/cryptex-criptograf%C3%ADa-c%C3%B3digo-davinci.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada