diumenge, 4 de desembre de 2011

[Competència comunicativa per als professionals de les TIC] PAC 3

La PAC 3 d'aquesta assignatura es resol mitjançant les competències adquirides als mòduls 4 i 5, que expliquen tècniques de producció de textos especialitzats, com ara el lèxic i els aspectes de cohesió, i la puntuació i els aspectes formals.
  • El lèxic especialitzat es refereix a l'ús de paraules precises en un text acadèmic, és a dir, termes; i sobretot de la importància de trobar sempre la denominació correcta.
  • L'estructura de l'oració fa referència als estils segmentats i cohesionats. S'ha de fer ús de diferents mecanismes per a convertir un text segmentat en un de cohesionat.
  • L'ús dels connectors permet concatenar dues oracions. És important conèixer el valor semàntic que tenen i la funció sintàctica que fan.
  • L'ús dels signes de puntuació es regeix per criteris sintàctics, de manera que per dominar la puntuació s'ha de tenir clara la funció que desenvolupa cadascun d'ells.
  • Els aspectes formals, en especial la manera de fer citacions bibliogràfiques es regeix per unes normes específiques, les quals s'han de mantenir en la totalitat d'un text.
Qualificació: "B"

Per accedir a la PAC, fer clic a "Més informació"


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada