dimarts, 8 de novembre de 2011

[Competència comunicativa per als professionals de les TIC] PAC 1

En aquesta assignatura es pretén aprendre a produir textos eficaços, atenent les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió). S'ha de tenir en compte, però, que, a més de la construcció del discurs, és molt important la correcció normativa i la presentació dels textos.

Per a la realització de la PAC 1 és necessari la comprensió dels mòduls 1 i 2 els quals aborden els següents aspectes:

MÒDUL 1
  • El concepte de text
  • Les propietats del text: adequació, coherència i cohesió, condicions que han de complir els textos per aconseguir una eficàcia comunicativa.
  • Els tipus de text i els tipus de seqüències textuals, especialment la seqüència descriptiva, argumentativa i expositiva, les més utilitzades en els textos d’especialitat.
MÒDUL 2
  • L’estructura de gèneres típics de l’àmbit acadèmic, com són l’informe o l’article científic.
  • Les marques lingüístiques del context en el text: els díctics
  • Les diferències entre els registres formals i informals, tant en el nivell oracional com en el nivell textual
  • L’adequació normativa, on es destaca la importància de conèixer aspectes gramaticals bàsics per oferir una bona imatge de nosaltres mateixos a través dels textos.
Qualificació: "B"
Per accedir a la PAC 1 fer clic a "Més informació"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada