dimarts, 31 de maig de 2011

[Narrativa interactiva] Pràctica: Aventura gràfica senzilla

S'acosta el final del quadrimestre i em sembla que només em queda per compartir la pràctica de Narrativa interactiva. L'objectiu d'aquesta ha estat realitzar un guió interactiu multimèdia i jo he decidit fer una aventura gràfica senzilla. Ha estat el treball que m'ha agradat més de l'assignatura, ja que en ella he pogut aplicar tots els coneixements adquirits durant el curs, que no han estat pocs. No descarto desenvolupar l'aventura gràfica en un futur proper.

La pràctica inclou els següents apartats:
  • Descripció del producte: s'explica breument en què consisteix el producte interactiu. Quin tipus de producte és? A qui va adreçat? Com és l'usuari hipotètic de l'aplicació?
  • Disseny de la interactivitat: es descriu com es relaciona l'usuari i l'aplicació i quins elements s'inclouen en el nostre producte per fer possible i àgil aquesta interacció.
  • Disseny de la navegació: s'elabora el diagrama de fluxos on s'esquematitza l'estructura del producte. Inclou totes les decisions, passos i alternatives que l'usuari pot recórrer.
  • Disseny lògic: Descriu el producte interactiu clic a clic. S'explica tot el que passa a cada pantalla. Quins elements d'interacció hi participen i com són.
Per accedir a la pràctica fes clic a "Més informació".

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada