diumenge, 3 d’abril de 2011

[Vídeo] La càmera de vídeo II: Òptica


A l'hora de comprar una càmera, no només ens hem de fixar en els valors que controlen l'exposició (sensor, velocitat d'obturació i diafragma), sinó que una part molt important a tenir en compte és l'òptica de la càmera en qüestió.

Les càmeres estan formades per objectius compostos que contenen més d'una lent al seu interior per oferir una imatge de millor qualitat que la que oferiria una una amb una sola lent. Per valorar la qualitat de l'òptica analitzarem els següents elements:

La distància focal és la mesura que representa la distància que hi ha entre el pla de l'òptica i el punt de focus principal.

L'angle visual ve determinat per la distància focal d'un objectiu. Una distància curta genera un angle obert o gran angular, mentre que una llarga en genera un de tancat o teleobjectiu. En el cas que una càmera sigui capaç de donar diferents distàncies focals i, per tant, diferents angles visuals, estarem davant d'un objectiu zoom.

Els objectius gran angular té un angle de cobertura ampli i són molt útils per a ser utilitzat en espais reduïts i interiors. Tenen el problema que deformen els elements situats a les vores.

Els teleobjectius tenen angles de cobertura limitats i són útils per captar exteriors i retrats. No deformen cap part de la imatge.

Els objectius zoom tenen un angle de cobertura variable, és a dir, són el resultat d'unir un gran angular més un teleobjectiu en un mateix objectiu. Per variar l'angle de cobertura es fa servir:
 • Zoom-out: obrir el zoom cap al gran angular.
 • Zoom-in: tancar el zoom cap a teleobjectiu.
 • Cop de zoom: saltar d'obert a tancat i viceversa en un sol pas.

L'enfocament és el grau de nitidesa d'una imatge i s'aconsegueix quan els rajos de llum reflectits en el pla de la imatge són percebuts com a punts per l'ull humà. Quan una imatge està desenfocada aquests punts creixen i els percebem com a cercles. Aquests cercles els percebem com a punts quan el seu diàmetre és de 0,025 cm. Així doncs definim la profunditat de focus com l'interval entre les distàncies màximes i mínima existents per davant i per darrere del pla de la imatge amb què el diàmetre del cercle de projecció és inferior a 0,025 cm.

Jugant amb l'enfocament aconseguim definir la profunditat de camp, que és el que succeeix en intentar visualitzar una imatge original en tres dimensions en només dues. Segons enfoquem d'una manera o una altra, disposarem de:
 • Poca profunditat de camp: un objecte en primer terme està enfocat i el fons, desenfocat.
 • Molta profunditat de camp: tant l'objecte en primer terme com el fons estan enfocats.
Els següents factors determinen la profunditat de camp:
 • Diafragma: quan més tancat, major profunditat de camp.
 • Distància en la qual es troba el punt d'enfocament: com més proper, menor profunditat de camp.
 • Angle visual de l'objectiu: quan més curt (gran angular), més profunditat de camp.


Font imatge: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Photographic_lenses_front_view.jpg

  Cap comentari:

  Publica un comentari