dimecres, 9 de març de 2011

[Programació] Què vol dir especificar algorismes?

Un cop entès el procés de creació d'expressions, ja podem explicar el procés de creació d'un algorisme. Recordem que l'objectiu de les expressions és interactuar amb els objectes de l'algorisme.

Un algorisme té la funció de resoldre un problema, produint un canvi d'estat en l'entorn, entenent entorn com el conjunt d'objectes que intervenen en l'algorisme. Aquest canvi no cal que es porti a terme amb una sola expressió (o acció), sino que potser se'n necessita més d'una per passar de l'estat inicial a l'estat final. Cal dir, també, que els únics objectes que un algorisme pot modificar són les variables, així que l'estat en un moment determinat ve determinat pel valor de les variables que hi intervenen.

El procés de creació d'un algorisme comença amb l'especificació, la definició del problema. Per fer-ho cal descriure l'estat inicial en què es troba l'entorn (precondició) i l'estat final al qual volem arribar (postcondició).

Parts de l'especificació d'un algorisme:
  • Declaració de variables: defineix les variables que formen part de l'entorn de l'algorisme i diu de quin tipus són.
  • Precondició: estat inicial de l'entorn.
  • Postcondició: estat final de l'entorn.
  • Nom de l'algorisme: nom significatiu que li assignem a l'algorisme.
Exemple:
variable1: tipus;
{ Pre: precondició }
nom de l'algorisme
{ Post: postcondició}
A vegades és útil afegir comentaris a l'especificació, ja que en el cas de voler modificar algorismes antics o que han estat escrits per altres persones, podem no entendre l'objectiu de l'algorisme. També és útil per especificar en quin estat intermedi ens trobem dins l'algorisme.

Cap comentari:

Publica un comentari